Our partners

WPT Biobased develops its products with a network of partners and conducts thorough (scientific) research together with them. WPT Biobased collaborates with other sustainable start-ups, various universities and a large network of partners in the paper and floriculture industry. Our company is also a "Groene Groeier" in t (Green Grower) he network of VNO-NCW, member of the Horti Heroes and proud member of Benefits of Nature.

Plasticloos telen in Noord-Brabant

In de land- en tuinbouwsector in Nederland worden 4 miljard plastic potten per jaar gebruikt. Deze potten worden ingezet bij de teelt (bijvoorbeeld in de tuinbouw en kwekerijen in de open lucht), maar ook gebruikt om producten in te verkopen (bollenteelt, plantenkwekers, boomkwekerijen). De plastic potten komen veelal bij de consument terecht. Slechts 20% van het plastic dat bij de consument terechtkomt, wordt gerecycled. De maatschappelijk roep om het vervangen van plastic door milieuvriendelijke alternatieven is groot, en vanuit de hele keten van teler, consument, retailer en groothandel is er vraag naar een pot van duurzaam materiaal.

In dit POP3-project wordt samen met diverse telers een nieuwe duurzame, plasticloze teeltpot van TRL6 naar TRL8 gebracht. Hierna moet de teeltpot nog uitontwikkeld worden en kan de innovatie grootschalig opgezet worden.

Stimulus, POP3
Het project ontvangt een POP3-bijdrage van 255.515,64 euro.

Logo EU

(POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland