WPT Biobased wordt Proud Member van Benefits of Nature

WPT Biobased is Proud Member geworden van Benefits of Nature. Door lid te worden van Benefits of Nature onderschrijft WPT Biobased de behoefte aan meetbare verbeteringen in de duurzaamheid van de tuinbouwsector.

Benefits of Nature ziet drie stappen in verduurzaaming.

METEN – Efficiënt verduurzamen begint met meten: hoe duurzaam is het bedrijf? Door te meten wordt inzicht verkregen in waar het snelst, goedkoopst en gemakkelijkst kan worden verduurzaamd.

VERBETEREN – Hoe kan de duurzaamheid dan worden verbeterd? Het kan zo simpel zijn als overschakelen op duurzame energie of het ene middel te vervangen door het andere. Dit weten we door eerst te meten!

INNOVEREN – Grote stappen in duurzaamheid kunnen worden gezet door in de keten samen te werken om nieuwe producten en systemen te ontwikkelen. Samen kunnen we verduurzamen én de marges verhogen!

WPT Biobased onderschrijft en ondersteunt de aanpak van Benefits of Nature en wil met het netwerk van founding fathers en proud members bijdragen aan een duurzamere tuinbouwsector.

Kijk voor meer informatie op de website van Benefits of Nature