Artikel in Opinieblad Forum

In het opinieblad Forum van VNO-NCW staat in deze editie een interview met de eigenaren van WPT Biobased, Mart van Tol en René Wesselman, over hoe het nieuw materiaal van de Bolayo teeltpot niet past in de huidige regelgeving. Het artikel heet “Dit goede idee mag niet bij het GFT”.

Op de website van Bolayo is er een uitleg over de regelgeving en biodegradatie en de discussie hierover. Op dit moment mag pot en plant bij het GFT afval, zoals beschreven in het Landelijk Afvalbeheersplan, de LAP3-lijst.

René Wesselman WPT Biobased
Foto © Sam Rentmeester